Monthly Archives: March 2012

← Older posts

Am Bàrd Deireannach

Posted on by Balazs Kral

(C. Macdonald / R. Macdonald)   ‘Se pàipear-naidheachd là an-diughA dh’inns dhomh mu do chuairtAir cuan deireannach a’ ghràidh   ‘Fagail na Caraidh moch Di-MàirtAir an t-slighe tha nas àirdeNa drochaid òb Cheann a’ Bhàigh   ‘S tu chuireadh fonn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Am Bàrd Deireannach

Nighean Òg Nan Sùilean Ciùin

Posted on by Balazs Kral

(C. Macdonald / R. Macdonald)   Thòisich là’ mar là’ sam bith eileDh’ èirich grian le cuid dòchais is blàithsAch mu chrioch na h-oidhche cò shaoileadhGun do chaochail mo shaoghal gu bràthDhùisg na solais an talla a bhaileChaidh an ceòl … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nighean Òg Nan Sùilean Ciùin

Mairi Bhàn

Posted on by Balazs Kral

(C. Macdonald / R. Macdonald)   O mo Mhairi bhàn tha na blàthan air na gallanTha ‘n eala bhàn aig tàmh air na lochan mar a bhaIs tha na sgòthan olc ‘s dorch air am fuadach, air an sgaradhGrian ùr … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mairi Bhàn

Luaidh

Posted on by Balazs Kral

(C. Macdonald / R. Macdonald)   Luaidh, luaidhLuaidh, O luaidh   ‘Nuair a chunnaic mi thu‘Nuair a dhùisg mi bho’m bhruadar‘S a’ mhadainn ùr ‘s a’ dearrs’ a’ ghrianO cha robh mi fada smuaintinnGum b’e seo gaol mo mhiann   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Luaidh

LP text

Posted on by Balazs Kral

THE BAND FROM ROCKALLĀ Gatefold vinyl LP Ridge Records RR069

Posted in Uncategorized | Comments Off on LP text

CD text

Posted on by Balazs Kral

THE BAND FROM ROCKALL CD Ridge Records RR068

Posted in Uncategorized | Comments Off on CD text

LP image

Posted on by Balazs Kral Posted in Uncategorized | Comments Off on LP image

CD image

Posted on by Balazs Kral Posted in Uncategorized | Comments Off on CD image

Large Image About

Posted on by Balazs Kral Posted in Uncategorized | Comments Off on Large Image About

The Music

Posted on by Balazs Kral

There are 12 new songs on the album, 4 of which are in Gaelic. The initial recordings were achieved in the home-demo studio environment, then taken to mother studios in Denmark and Glasgow to assimilate the parts. The musical references … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on The Music ← Older posts